Shakarim Online - Courses

For teachers and students

Cертификат:В175А2

Студент: Абаева Кәмила Бауыржанқызы


Жетекшісі: Бақбергенова Роза Қожабайқызы

Білім беру мекемесі: Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

Курс: Қашықтан оқыту құралдары

Мерзімі: 72 сағат

Берілген күні: 20/05/2021

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2022 Shakarim Online – Courses

Theme by Anders Norén